Sökning: "kvinnliga arbetsplatser"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kvinnliga arbetsplatser.

 1. 1. Perspektiv på ledarskap vid mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Törngren; [2018]
  Nyckelord :leadership; male dominated workplace; gender; role congruity theory; stereotypes;

  Sammanfattning : Trivsel med ledarskap på arbetsplatsen är för många förenat med arbetstillfredsställelse. Syftet med studien är att undersöka vad som uppfattas som positivt respektive negativt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara morgontrött klockan åtta på kvällen.” : En kvalitativ studie om kvinnliga nattarbete och upplevelsen av work-life balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Lundkvist; Regina Lindstedt; [2018]
  Nyckelord :permanent nattarbete; kvinnor; Work-life balance; arbetsliv; privatliv; flexibilitet; tillgänglighet; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka kvinnliga nattarbetares upplevelse av balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur de hanterar och påverkas av work-life balance i praktiken. Syftet med studien besvaras med hjälp av frågeställningarna: Upplever kvinnliga nattarbetare balans mellan arbete och övrigt liv, och om så är fallet, på vilket sätt? Upplever kvinnliga nattarbetare konflikter mellan deras roller i arbete och övrigt liv, och i så fall, på vilka sätt? För att öka förståelsen för det område vi valt att undersöka, redogörs för begreppsdefinitioner samt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. “I det här yrket behöver man vara tolerant” : En triangulering om sjuksköterskors erfarenheter avsexuella trakasserier och organisatoriskt arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Anna Arping; Klara Reimer; [2018]
  Nyckelord :sexual harassment; culture of silence; power; organizational culture; employer responsibility; nurses; organizational work.; sexuella trakasserier; tystnadskultur; makt; organisationskultur; arbetsgivaransvar; sjuksköterskor; organisatoriskt arbete.;

  Sammanfattning : Intresset för att genomföra studien väcktes under hösten 2017 när rörelsen #metoo spred sig på sociala medier och ett stort antal individer vittnade om deras utsatthet av sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. Rörelsen intygar att trakasserier av sexuell karaktär förekommer i ett flertal branscher, där vårt intresse väcktes att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av sexuella trakasserier. LÄS MER

 4. 4. Uppfattning av ledarskap : Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Noor Al-Najafi; Navdeep Malhi; [2018]
  Nyckelord :Gender; Leadership; Way of Working and Perception; Kön; Ledarskap; Arbetssätt och Uppfattning;

  Sammanfattning : Today organizations need different strategies and models that can help them to lead and being led to success. Throughout the years there have been discussions about what leadership should be enforced within organizations to increase efficiency. LÄS MER

 5. 5. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jenny Fridsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER