Sökning: "RCP"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet RCP.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Climate Change and Precipitation Variability Influence on the Greenland Ice Sheet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jennie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Physics; Ice Sheet; Surface Mass Balance; SMB; Representative Concentration Pathways; RCP; Climate Change; Greenland; Precipitation; Precipitation Variability; Glaciers; Glacier; Meteorology; Greenhouse Effect; Greenhouse Gas; Future Climate; Climate; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Climate changes have a large impact on precipitation patterns and precipitation variability change. With this in mind, precipitation over Greenland is studied. This is done for present day precipitation model data from 1991-2010 compared to future model simulations of precipitation for 2081-2100. LÄS MER

 3. 3. Vattenförbrukningen på Storsudret : en modellering av ett begränsat områdes vattenförbrukning och dess årsvariationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rebecka Söderberg; Linnea Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Water consumption. Water scarcity; Water balance; Climate change; Vattenförbrukning; Vattenbrist; Vattenbalans; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att skapa en förståelse kring vattenförbrukningen på Storsudret, som är beläget på Gotland, samt hur den varierar över året. Detta för att kunna planera för en framtida hållbar vattenförsörjning i ett område där vattenbrist periodvis hotar och klimatförändringar förväntas ge betydande konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Effects of climate change on potential geographical distribution of Prunus africana (African cherry) in the Eastern Arc Mountain Forests of Tanzania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Richard Giliba; [2018]
  Nyckelord :cchange; species distribution; range shift; suitable habitats; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to model the impacts of climate change on potential geographical distribution of Prunus africana in the Eastern Arc Mountains of Tanzania. Maximum Entropy modelling was used to construct species distribution maps for P. LÄS MER

 5. 5. Future yield performance of ZS265 and ZS263 maize varieties and information dissemination for adaptation to climate change : a case of the Zimbabwean maize cropping system

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Vimbai Ruvengo; [2017]
  Nyckelord :APSIM; extension worker; drought tolerant; socio-ecological; AGRITEX; resilience;

  Sammanfattning : In an effort to design a sustainable maize cropping system in Zimbabwe, attain food security and build resilience against climate change, achievements in crop breeding are evident by the introduction of Drought Tolerant (DT) maize varieties. The study aims to analyze the impact of climate change on DT maize varieties that are characterized to be drought tolerant and yield productive under future climate conditions. LÄS MER