Sökning: "RCP"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet RCP.

 1. 1. Modelling of aquifer on Ingarö island : A Steady-State model

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Magnus Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :GMS; MODFLOW; GIS; RCP; climate change; archipelago; esker; glaciofluvial soil;

  Sammanfattning : Värmdö municipality, in the archipelago of Stockholm, has one of Sweden’s fastest growing populations and is a popular location for tourism and summer houses. This puts a lot of pressure on groundwater reservoirs and will likely be even more strained in the future as the climate continues to heat up due to anthropogenic activities. LÄS MER

 2. 2. Långsiktig trendanalys hur grundvattennivåer reagerar på nederbörd i Gårdsrydsfältet, Nybroåsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Joel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rullstensås; Grundvatten; Grundvattennivå; Nederbörd; Korrelation; Trendanalys;

  Sammanfattning : Ground water are referred to one of Sweden’s most essential natural resources and constitutes an important part of the water management in Sweden, especially for the smaller municipalities. The ground water recharge in pore aquifer is mainly controlled by the difference between evapotranspiration and the amount of precipitation. LÄS MER

 3. 3. Hydraulic modelling of the vulnerability for compounding high sea levels and high river discharge on the Swedish coastline

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Hannah Berk; [2020]
  Nyckelord :Coastal floods; combined compound flood events; fluvial floods; LISFLOOD-FP; hydraulic modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal floodplains are at risk for combined high discharge and sea level events. Consequences when they occur can be several magnitudes greater than the impact from any isolated event. LÄS MER

 4. 4. Increasing crop yields under climate change scenarios in Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Imogen O'Keefe; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography; Agriculture; Climate Change; Crop Yields and Management Strategies; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change is projected to cause unprecedented levels of global change and it will alter the ways in which humans currently rely on getting essential resources such as food. Africa is considered to be the most vulnerable continent to this change, with many countries that have low economic stability and insecure food sources a change to the way resources can be accessed could be detrimental to the population. LÄS MER

 5. 5. Vattenförsörjning i skärgården : Regnvatteninsamling och infiltration till grundvattenmagasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ronja Eränen; [2019]
  Nyckelord :Regnvatteninsamling; infiltration; vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Färskvatten är en naturresurs som alltmer hotas av antropogen påverkan och klimatförändringar. Idag försörjer kommunala dricksvattenverk majoriteten av Sveriges befolkning med dricksvatten producerat från yt- och grundvattentäkter. LÄS MER