Sökning: "Rasmus fridolf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus fridolf.

  1. 1. Artificiell intelligens inom sjukvården : Stor potential, men var befinner sig den svenska sjukvården idag?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Rasmus Fridolf; Daniel Sandin; [2022]
    Nyckelord :Artificial intelligence AI ; Digital transformation; Healthcare; Challenges; Conditions; Artificiell intelligens AI ; Digital transformation; Sjukvård; Utmaningar; Förutsättningar;

    Sammanfattning : Idag är artificiell intelligens inom sjukvården ett omtalat ämne. Tidigare litteratur visar att det finns en tydlig potential för AI inom sjukvården där det kan göra stor nytta. LÄS MER