Sökning: "Revisionsplanering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Revisionsplanering.

 1. 1. Utvärdering och driftplanering av Lidköpings värmeverk

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jarl Bergström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lidköpings värmeverk har i uppgift att producera värme till Lidköpings invånare och företag. Distributionen sker via kommunens fjärrvärmenät. Värmeverket har förutom ren värmeproduktion även möjlighet att producera el och kyla bort ett visst effektöverskott sommartid. LÄS MER

 2. 2. Trafikstyrningsintäkter : Revisorers riskbedömning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hardyson; Johan Arnesson; [2009]
  Nyckelord :Affiliate Marketing; Internet; Accounting; Audit; Riskassesment; Risk; Audit planning; Trafikstyrning; Internet; Affiliatmarknadsföring; Redovisning; Revision; Riskbedömning; Risk; Revisionsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internet har sedan dess introduktion utnyttjats för dess massiva potential som marknadsföringsverktyg. Utvecklingen har gått mot sofistikerade interaktiva marknadsfö­ringssystem vars främsta mål är att styra trafik på internet. LÄS MER