Sökning: "Pontus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Pontus Johansson.

 1. 1. En studie om IT-konsultbolags framtida behov av kontor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Johansson; Victor Pernvik; [2021-02-24]
  Nyckelord :Kontor; IT-konsultbolag; Corona; fastighetsbolag; hemarbete;

  Sammanfattning : Coronapandemin har påverkat samhälle i stort och folkhälsomyndigheten har gett medborgare och företag rekommendationer om hur de bör agera. En av rekommendationerna har varit att företag, om möjligt, ska låta sina anställda jobba hemifrån för att minska smittspridningen. LÄS MER

 2. 2. Komfortskapande i miljörevisioner : En studie om revisorers arbetsprocess vid certifieringsrevisioner av ISO 14001

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pontus Johansson; Sofie Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Environmental audit; ISO 14001:2015; Comfort; Comfort theory; Miljörevision; ISO 14001:2015; Komfort; Komfortteorin;

  Sammanfattning : Till följd av det ökade allmänna intresset för hållbar utveckling har organisationers upprättande av hållbarhetsrapporter ökat. Samtidigt har tidigare forskning visat att hållbarhetsrapporter präglats av felaktig information i syfte att verka som ett skyltfönster. LÄS MER

 3. 3. Är företaget rött och sött?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Johansson; Jacob Gullers; Pontus Mingert; [2021]
  Nyckelord :Brand Personality; Brand Personality Scale; BPS; Färg; Colour; Kultur; Culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring färg och varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2021-06-02 Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert Handledare: Johan Gromark Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt kan varieras med varumärkespersonlighet. Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att stödja anhöriga vid plötslig död inom akutsjukvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Pontus Gustavsson; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; anhörig; plötslig död; sjuksköterskan; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Plötsliga dödsfall inom akutsjukvården är något som kan generera stor sorg för anhöriga. Sjuksköterskan utgör därmed en viktig roll i bemärkelsen att stödja anhöriga vid plötsliga dödsfall. Genom att förstå sorgeupplevelsen ur den anhöriges perspektiv, kan det leda till att stödjandet bedrivs familjecentrerat. LÄS MER

 5. 5. Complementing Expected Shortfall with Directly Observable Risk Variables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Johansson; [2021]
  Nyckelord :Expected shortfall; Tailrisk; Index Investing; Risk Management; Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper uses daily MSCI Sweden Index data to create one day out ES estimates on the $97.5\%$ percentile level for a SEK 100 portfolio. Thereafter the variables (i) the Riksbank's policy rate, (ii) the Riksbank's balance sheet, (iii) the cyclicality of GDP, and (iv) animal spirits are introduced and compared with ES. LÄS MER