Sökning: "Pontus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Pontus Johansson.

 1. 1. En studie om IT-konsultbolags framtida behov av kontor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Johansson; Victor Pernvik; [2021-02-24]
  Nyckelord :Kontor; IT-konsultbolag; Corona; fastighetsbolag; hemarbete;

  Sammanfattning : Coronapandemin har påverkat samhälle i stort och folkhälsomyndigheten har gett medborgare och företag rekommendationer om hur de bör agera. En av rekommendationerna har varit att företag, om möjligt, ska låta sina anställda jobba hemifrån för att minska smittspridningen. LÄS MER

 2. 2. Komfortskapande i miljörevisioner : En studie om revisorers arbetsprocess vid certifieringsrevisioner av ISO 14001

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pontus Johansson; Sofie Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Environmental audit; ISO 14001:2015; Comfort; Comfort theory; Miljörevision; ISO 14001:2015; Komfort; Komfortteorin;

  Sammanfattning : Till följd av det ökade allmänna intresset för hållbar utveckling har organisationers upprättande av hållbarhetsrapporter ökat. Samtidigt har tidigare forskning visat att hållbarhetsrapporter präglats av felaktig information i syfte att verka som ett skyltfönster. LÄS MER

 3. 3. Är företaget rött och sött?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Johansson; Jacob Gullers; Pontus Mingert; [2021]
  Nyckelord :Brand Personality; Brand Personality Scale; BPS; Färg; Colour; Kultur; Culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring färg och varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2021-06-02 Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert Handledare: Johan Gromark Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt kan varieras med varumärkespersonlighet. Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att stödja anhöriga vid plötslig död inom akutsjukvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Pontus Gustavsson; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; anhörig; plötslig död; sjuksköterskan; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Plötsliga dödsfall inom akutsjukvården är något som kan generera stor sorg för anhöriga. Sjuksköterskan utgör därmed en viktig roll i bemärkelsen att stödja anhöriga vid plötsliga dödsfall. Genom att förstå sorgeupplevelsen ur den anhöriges perspektiv, kan det leda till att stödjandet bedrivs familjecentrerat. LÄS MER

 5. 5. Hur fritidslärare använder sig av musik och drama som meningsskapande aktiviteter för eleverna på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Pontus Kråklind; Joakim Johansson; [2021]
  Nyckelord :fritidslärare; lärare i fritidshem; fritidshem; musik; drama; meningsskapande; estetisk; lärprocesser; uttrycksformer;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie, där syftet är att undersöka hur fritidslärare använder sig av musik och drama som meningsskapande aktiviteter för eleverna på fritidshemmet. Studien innefattas av fem informanter på två olika fritidshem i samma kommun, där semistrukturerad intervjuform tillämpas. LÄS MER