Sökning: "Accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 3057 uppsatser innehållade ordet Accounting.

 1. 1. Offentlig land-för-land-rapportering i EU – en kritisk studie av syfte och rättslig grund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Renmark; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On April 12th 2016 the EU proposed new rules regarding mandatory public country-by-country rules for multinational enterprises with an annual turnover exceeding 750 million euro. However, the contradictory views on the correct legal basis for the legislation resulted in that the proposal was put on hold until the beginning of 2021 when changes in the preamble and subsequent acceptance of Article 50. LÄS MER

 2. 2. Reducing the environmental impact of new neighbourhoods during early planning stages using life cycle analysis (LCA) : Towards effective decision support tools for settlements projects

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Pierrick Francois Gervasi; [2022]
  Nyckelord :district LCA; residential neighbourhood; EPD; Urban Print; urban; modelling; normalization; weighing; planet boundaries.;

  Sammanfattning : Since the first warnings on the limits of planet Earth, 50 years ago, policies havenot been sufficient and fast enough to create a more sustainable world, which is todayillustrated by climate change, an increase in resource scarcity, and tremendousbiodiversity loss. Cities have been playing an important role in those environmentalconsequences, today accounting for 60% of greenhouse gases. LÄS MER

 3. 3. Styrteknologier under tillväxt : - En flerfallstudie i gasellnominerade företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Juneskär; Tim Rönkä; [2022]
  Nyckelord :Management controls; Management control systems; Management control technologies; Management accounting; Growth companies; Rapid-growth companies; Gazelles; Gasell; tillväxtföretag och verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Gasellföretag klassas som de företagen med högst tillväxt i Sverige och utgör en viktig del av den nationella ekonomin. I takt med att de växer ställs nya krav på sammansättningen av gasellföretagens styrteknologier för fortsatt tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Revisionsberättelser under en pandemi : En kvantitativ studie om finansiella faktorers samband med orena revisionsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Lindahl; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Audit quality; Equity ratio; Operating margin; Return on total capital; Liquidity; Loss; Agency theory; Revisionsberättelse; Revisionskvalitet; Soliditet; Rörelsemarginal; Räntabilitet på totalt kapital; Likviditet; Förlust; Agentteorin;

  Sammanfattning : I mars 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om en global pandemi. Arbetsgivare tvingades uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån vilket bland annat påverkade revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Does CSR Actually Hurt Profitability? A Study on the Impact of US Firms' Corporate Social Responsibility Performance on Accounting and Market Metrics of Financial Profitability

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gian Luca Hedenström; Jacopo Breschi; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Financial Profitability; Accounting and Market Profitability; Stakeholder Theory; ESG;

  Sammanfattning : Researchers have long investigated the relationship between firms' corporate social responsibility (CSR) performance and corporate financial performance (CFP) without reaching a consensus. Several scholars highlight the multiple economic benefits that firms increasing CSR performance can enjoy. LÄS MER