Sökning: "Rickard Sandahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rickard Sandahl.

 1. 1. Willingness-to-Support

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gozzi; Linsey Berberich; Rickard Sandahl; [2007]
  Nyckelord :Willingness-to-Support; corporate reputation; measurement; stakeholders; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to define and theorise willingness-to-support as a possible measurement of corporate reputation. The knowledge production in this thesis is done through reasoning with companies to gain a deeper understanding of the social world and the respondents’ view of their reality. LÄS MER

 2. 2. Personalomsättning – En studie av ett mindre IT-företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Sandahl; Per Alfengård; [2006]
  Nyckelord :Mindre kunskapsföretag; Personalomsättning; Rekrytering; Företagskultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur vårt fallföretag Jayway, går tillväga för att möjliggöra sitt högt uppsatta mål om att ha en personalomsättning lika med noll. Vi vill därigenom med denna studie försöka få en bild av hur mindre företag kan göra för att minimera sin personalomsättning. LÄS MER