Sökning: "Robin Bäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Bäck.

 1. 1. Oönskad perioperativ hypotermi : En kvalitativ studie om anestesisjuksköterskans upplevelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Bäck; Robin Augustsson; [2015]
  Nyckelord :perioperative; hypothermia; anesthesia; nursing;

  Sammanfattning : Många patienter blir hypoterma under den perioperativa vården. Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att minska oönskad hypotermi. Pre- och intraoperativ uppvärmning med värmetäcke, varmt på operationssalen, cirkelsystem och användning av varma infusioner kan vara en bra kombination. LÄS MER

 2. 2. Hälsobokslut : En studie av tre landsting

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Linda Bäck; Robin Sittkoff; Lisa Westerberg; [2005]
  Nyckelord :Health account; human resource accounting; Hälsobokslut; personalekonomisk redovisning;

  Sammanfattning : Hälsobokslutet är ett relativt nytt begrepp som härstammar från flera olika redovisningsläror. På grund av den höga sjukfrånvaron i Sverige har regeringen utformat en handlingsplan med syfte att minska ohälsan. En del i denna handlingsplan är den om hälsobokslut. LÄS MER