Sökning: "Rumi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Rumi.

 1. 1. Slänten : Centrum För Informellt Lärande, Sundbyberg

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Dora Kovacs; [2016]
  Nyckelord :Slänten; centrum; informellt lärande; Sundbyberg; kvarteret Kronan; skola; empiriska studier;

  Sammanfattning : Slänten är en öppen lärandemiljö vidSundbyberg Centrum.Inspirerad av Finlands utbildningssystem,strävar detta projekt efter en öppenlärandemiljö där fokuset ligger på empiriskastudier. LÄS MER

 2. 2. Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Karltorp; [2014]
  Nyckelord :ogräsfrööverlevnad; ensilering; digestion; biogödsel;

  Sammanfattning : Ogräs är en oönskad växt, ört eller gräs som konkurrerar med den odlade grödan om ljus, vat-ten och näring. För lantbrukaren är det arbetskrävande och kostsamt med bekämpningsåtgär-der mot ogräsen och det finns risk att skörden blir reducerad om det finns ogräs i vallen. LÄS MER

 3. 3. Gudssyn inom den sufiska poesin : En jämförelse mellan Jalal ad-din Rumi och Fakhr al-din Araqi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Svensson; [2014]
  Nyckelord :Sufism; poesi; gudssyn; Jalal ad-din Rumi; Fakhr al-din Araqi;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to compare the works of Jalal ad-din Rumi and Fakhr al-din Araqi to see which ideas of God the two writers want to convey. Rumi and Araqi were two actors in the mystical dimension of Islam, who lived in the thirteenth century in what is today Turkey. Both were of Persian birth and their works were written in Persian. LÄS MER

 4. 4. Konst och exil : En undersökning av Shirin Neshats fotografi och videokonst i relation till exil

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Shahram Qader; [2013]
  Nyckelord :Konst och exil. Shirin Neshat. Edward Said. Photography. Fotografi. Historiografi. Diaspora. Shahram Qadir. Videokonst.historiography; historiography of photography;

  Sammanfattning : The Iranian artist Shirin Neshat has been living in self-imposed exile since the late 1970s, as she chose not to return to her home country following the ‘79 Islamic Revolution. Through her works Neshat examines Iran before and after the revolution and follows political and civil transformations through strong photographs of women in her country of birth. LÄS MER

 5. 5. Den poetiska (religions)kunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andreas Leo; [2012]
  Nyckelord :poesi; religionsdidaktik; hermeneutik; Jalal Ud-din Rumi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar den sufiska poeten Jalal Ud-din Rumis dikter som läromedel inom ämnet religionskunskap. Genom att föra samman de två fenomenen religion och poesi undersöker jag på vilket sätt de förhåller sig till varandra i fråga om kunskap om och förståelse inför livet och världen. LÄS MER