Sökning: "biogödsel"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet biogödsel.

 1. 1. Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Julia Södergren; [2020]
  Nyckelord :Biofertilizer; hydroponic; 16S rRNa sequencing; challenge testing; calorimetry; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal interest for a more sustainable and circular food production is increasing. Hydroponic farming is an alternative way of growing vegetables that can bring farming into urban environments, reducing long transports of food. In parallel, the focus in waste treatment is being more directed toward resource recovery. LÄS MER

 2. 2. The feasibility of using macroalgae from anaerobic digestion as fertilizer in Grenada : A literature study of the potential use of residue as fertilizer in Grenada, and a complementary laboratory study to evaluate the biogas potential

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Sterley; Daniel Thörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Methane; Carbon dioxide; Heavy metals; Sodium hydroxide; Normal cubic meter; Renewable energy; Saccharina latissima; Small Island Developing States; Total solids; Volatile substance; Wet weight; Biokemisk metanpotential; Metan; Koldioxid; Tungmetaller; Natriumhydroxid; Normalkubikmeter; Förnybar energi; Saccharina latissima; Small Island Developing States; Torrsubstans; Organiskt material; Våtvikt;

  Sammanfattning : Coastal areas in Grenada and the Caribbean are experiencing an abundance of stranded macroalgae. Climate change and eutrophication are probable causes of this inconvenience. This leads to logistic and economic dilemmas for the Caribbean societies. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 4. 4. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Sammanfattning : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. LÄS MER

 5. 5. Can organic waste provide sustainable fuel and energy in Rio de Janeiro? : An Early Assessment of waste-based biogas solutions in Rio de Janeiro, Brazil

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Jesper Lindmark; Lundqvist Oscar; [2019]
  Nyckelord :biogas; potential; feasibility; performance; environmental; economic; biogas solution; biogas solutions; waste-based; early assesment; multi-criteria framework; biogas; potential; genomförbarhet; prestanda; miljömässig; ekonomisk; biogaslösningar; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Sustainable waste management remains a great challenge for many cities throughout the world. Landfilling is worldwide the most common way of treating municipal solid waste (MSW) and landfilling of organic matter releases the high potent gas methane, which contributes to global warming. LÄS MER