Sökning: "biogödsel"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet biogödsel.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Sammanfattning : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. LÄS MER

 3. 3. Biogas production based on park waste - does Helsingborg have the potential?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nikoline Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Biogas; circular society; resources; biogas substrate; park waste; biofertilizer; biochar; biokol; parkavfall; biogödsel; cirkulära städer; biogas substrat; resurser; rötning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biogas is a renewable fuel produced from various kinds of organic biomass primarily considered as waste from today's society. The biogas today are used as fuel in heat and electricity or upgraded to vehicle gas. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och hinder att använda uppsamlad tång och sjögräs som biogödsel i Sydöstra Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ferhat Kaya; Rezhin Kader; [2019]
  Nyckelord :Macroalgae; cadmium; food crop; nutrition; Tång; kadmium; matgröda; näring;

  Sammanfattning : Kring Sveriges kuster hamnar tång och sjögräs (även kallad släke) som ruttnar, sprider dålig lukt och som läcker närsalter tillbaka till havet vilket kan bidra till en ökad lokal övergödning. Ett område som är särskilt drabbat av stora mängder släke är sydöstra Sverige inklusive landskapen Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. LÄS MER

 5. 5. Insamlingssystemets påverkan på utsorteringsgrad och renhet av matavfall till biogasproduktion

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Lundahl Johannes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Produktionen av biogas är en viktig komponent för skapandet av ett fossilfritt samhälle. Rötning av det matavfall som uppstår i hushållen är en central källa till att producera biogas och biogödsel. LÄS MER