Sökning: "SOQPSK"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet SOQPSK.

  1. 1. Hårdvarubaserade SOQPSK-algoritmer : En VHDL-implementation av algoritmer för att modulera & demodulera SOQPSK-signaler

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Max Wahlgren; Daniel Forsberg; [2008]
    Nyckelord :SOQPSK; QPSK; modulering; modulator; demodulator; demodulator; FPGA; IRIG;

    Sammanfattning : Beroende på i vilken miljö man har tänkt att använda trådlös kommunikation behöver man hitta en modulationsteknik som passar under rådande förhållanden. I början på 1980-talet utvecklade den Amerikanska militären en modulationsteknik som kallas för Shaped BPSK (SBPSK) avsedd att tillämpas i kommunikationslänkar med satelliter. LÄS MER