Sökning: "måttenhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet måttenhet.

 1. 1. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 2. 2. Register now and stay in touch : En studie om sambandet mellan CRM-system och företagsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Amanda Kolobaric; Lena Al azzawi; Poolsri Svensson; [2010]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; CRM; CRM-system; företagsprestation; Nöjd-Kund-Index;

  Sammanfattning : Title: Register now and stay in touch – a study about the relationship between CRM-system and business performance.Purpose: The purpose with the study is to identify if there is a positive relationship between CRM-system and business performance in Swedish multinational companies in the industrial sector. LÄS MER