Sökning: "slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet slöjd.

 1. 1. Från demonstration till individuell kunskap : en studie om samspelet mellan kommunikation och inlärning med fokus på ämnet slöjd

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Morgan Mattisson; Emil Persson; [2020]
  Nyckelord :sloyd; demonstration; learning; smooth transition; understanding; VAK; visual; auditory; kinesthetic; learning style; learning strategies; rhetoric; leadership; slöjd; demonstration; inlärning; genomgång; övergång; förståelse; VAK; visuell; auditiv; kinestetisk; inlärningsstil; lärstrategier; retorik; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till den stund som utmärks av individuellt elevarbete. LÄS MER

 2. 2. Slöjd, hantverkskunnande och motorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Ginstrup; [2020]
  Nyckelord :slöjd; motorik; finmotorik; hur-kunskap; hantverkskunnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera slöjdlärares föreställningar om undervisning med särskilt fokus på hantverkskunnande och finmotorik. Slöjdämnet har under sin existens haft skiftande kompetenser som lyfts fram och stått i fokus. LÄS MER

 3. 3. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 4. 4. Vad händer i händerna? : En undersökning om hur kunnande synliggörs i hantverksprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elina Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kunnande; slöjd; samhandling; materialitet; hantverksprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att försöka sätta ord på och synliggöra en del av den ‘tysta kunskapen’ i slöjden, och närmare studera hur ett specifikt hantverkskunnande kommer till uttryck i elevernas slöjdföremål, och i deras arbete med detta: i deras rörelser och agerande med material och verktyg. Målet är att få större förståelse för just händernas kunnande. LÄS MER

 5. 5. Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Nielsen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har undersökt elevers förväntningar på slöjdämnet och deras uppfattning om att dokumentera sitt arbete i slöjden. Jag har frågat elever vad deras förväntningar var på slöjdämnet, vad de tycker om att ha slöjd och deras uppfattningar om att dokumentera sin arbetsprocess, vilket de gör genom att skriva loggbok. LÄS MER