Sökning: "slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet slöjd.

 1. 1. Ämnesintegrerade matematiklektioner för grundskolans högstadium : En designstudie om samverkan med lärare i teknik, träslöjd och hemkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Nissren Mohammed Al Boraki; Susana Jugo; [2021]
  Nyckelord :Samverkan; integrering; motivation; design av lektioner;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår från tanken att utveckla undervisningen genom att integrera matematik med  andra ämnen. Projektet har genomförts genom att designa och utvärdera lektioner tillsammans med slöjd- och teknik- och hemkunskapslärare. Studien har utförts i åk 7–9, på en skola i Västmanland och en skola i Östergötland. LÄS MER

 2. 2. LAPPA OCH LAGA relationen mellan klädesplagg och person

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Susanne Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; kläder; lagning; slow fashion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:19.... LÄS MER

 3. 3. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER

 4. 4. Klassificering för svensk fårull En studie i förutsättningar om utvecklingen av ett svenskt klassificeringssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Sjösvärd; [2020-08-05]
  Nyckelord :Svensk ull; materialklassificering; ullfibrer; ullens historia; svensk ullklassificering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hpGrundnivå2020:18.... LÄS MER

 5. 5. HUSHÅLLSARBETET SOM FÖRSVANN Tvättprocessens värdeutveckling sedan industrialiseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maya Månhav; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hushållsarbete; kvinnoarbete; hållbar utveckling; tvätt; jämställdhet; värdering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:21.... LÄS MER