Sökning: "Said Ahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Said Ahlqvist.

 1. 1. "Är det alltid negativt att vara konservativ?" : En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :conservatism; digitization; construction industry.; konservatism; digitalisering; byggbranschen.;

  Sammanfattning : When investigating the construction industry's lack of digitization, it is often explained that it is because of a conservative culture. The purpose of this study has been to problematize the labelling as conservative and to study a company in the industry to gain a deeper understanding of what other problems that may exist. LÄS MER

 2. 2. "Är det alltid negativt att vara konservativ?" : En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Theresé Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :conservatism; digitization; construction industry.; konservatism; digitalisering; byggbranschen.;

  Sammanfattning : When investigating the construction industry's lack of digitization, it is often explained that it is because of a conservative culture. The purpose of this study has been to problematize the labelling as conservative and to study a company in the industry to gain a deeper understanding of what other problems that may exist. LÄS MER