Sökning: "arbetsmarknad ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden arbetsmarknad ekonomi.

 1. 1. Revision i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur digitala kompetenser formar yrkesrollen som revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Max Hemström; Olle Westman; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; dataanalys; institutionell teori; yrkesroll; kultur-kognitiv pelare; normativ pelare; regulativ pelare; kompetensutveckling; learning by doing;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart formar samhälle, arbetsmarknad och yrkesroller. Digitalt arbeteinnebär inte bara effektivitetsförbättringar utan även sämre matchning på arbetsmarknadenoch interna kompetensutmaningar. LÄS MER

 2. 2. Flyktingmottagandets påverkan på politiken : Hur Sveriges flyktingmottagande mellan 2010–2018 har påverkat invånarnas inställning till flyktingpolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wahlström; Laura Hagman; [2021]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingpolitik; kontakthypotesen; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om antalet flyktingar som anlände mellan 2010–2018, under vilket den så kallade ”flyktingkrisen” inträffade, har lett till en ökad opinion för en mer restriktiv flyktingpolitik i Sverige. För att beskriva det utgår uppsatsen både från teorier om hur invandring kan påverka mottagarlandets arbetsmarknad och vilken inverkan kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper har. LÄS MER

 3. 3. En existentiell käftsmäll : En undersökning om invandrares utmaningar att bli en del av det svenska samhället genom tolkning av statistik och med fokus på mening och värderingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Karl Westlund Källberg; [2021]
  Nyckelord :Integration; värderingar; existentiell konfiguration; meningsskapande; invandring; tro;

  Sammanfattning : Fler än en miljon människor invandrade till Sverige under 2010-talet. Många av dem kom från länder som på många sätt skiljer sig från Sverige, inte minst vad gäller tro och värderingar. LÄS MER

 4. 4. Inget riktigt jobb – En studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Lundh; [2020]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; flexibilitet; arbetsmarknad; styr- och kontrollmekanismer; Social Sciences;

  Sammanfattning : På bara några få år har en mängd gig-företag etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Gig-ekonomin består av företag som förmedlar arbete mellan privatpersoner genom digital infrastruktur där gig-företagen fungerar som en utomstående part och avsäger sig rollen som arbetsgivare. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt eller växtvärk : - Demokrati och militär förmåga i symbios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Lundin; Roland Ljungholm; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; Försvarsmakten; Försvarsmaktsledningen; Scarcity; Försvarspolitik; Säkerhetspolitik; Myndighetsstyrning;

  Sammanfattning : Tillväxten är en unik utmaning för Försvarsmakten i modern tid. Efter decennier av avvecklingar vilken efterlämnat sig en anorektisk försvarsorganisation har den politiska pendeln svängt där viljan nu är att Försvarsmakten ska växa både i storlek och i kvalité. LÄS MER