Sökning: "Sara Löwenborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Löwenborg.

  1. 1. Anammande av betalningsapplikationer : Går det att påverka adoptionsprocessen för hur medelålders individer anammar mobila betalningsapplikationer?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sara Ångström; Emilia Löwenborg; [2016]
    Nyckelord :Payment Solutions; Payment Applications; Self-Service; SST; Banking; Trigger; Swish; Cash; Adoption Process; Betalningslösningar; Betalningsapplikationer; Självbetjäning; Bank; Trigger; Swish; Kontanthantering; Adoptionsprocess;

    Sammanfattning : BakgrundKlyftan mellan teknikanvändningen i olika åldrar växer. Framtidenspensionärer behöver kunna använda tekniska hjälpmedel. Samtidigt minskar kontanthanteringen i samhället och äldre får allt svårare att hantera sin ekonomi. Som lösning på denna förändring presenterades betallösningen Swish. LÄS MER