Sökning: "Sara Lowe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lowe.

  1. 1. Affektiv beröring i människa-robotinteraktion Att förmedla emotioner till roboten Pepper

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Anna Brandin; Sara Eriksson; [2017-09-27]
    Nyckelord :Taktil Interaktion; Emotion; Människa-Robotinteraktion; Sociala robotar; Roboten Pepper; Beröring; Tactile Interaction; Emotion; Affective Touch; Human-Robot Interaction; Social Robot; Pepper Robot;

    Sammanfattning : We here present results and analysis from a study of affective tactile communication betweenhuman and humanoid robot (the Pepper robot). The study presents an experiment whereparticipants conveyed eight emotions to the robot Pepper via touch. LÄS MER