Sökning: "Emotion"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet Emotion.

 1. 1. Hur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Malky Onat; Lara Taha; [2020-06-26]
  Nyckelord :Breast neoplasm; women; psychosocial factors; emotion; information needs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är bröstcancer den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och cancerfallenhar ökat med cirka 40% under de senaste årtiondena. Syftet: Syftet med studien är att belysahur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 3. 3. ”Allrakieraste mit lila hierta” : Känslouttryck, sensibilitet och skildringar i Jon Stålhammars brev till hustrun Sophia Drake åren 1701, 1705 och 1708

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Niklas Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :17th-century; letter analysis; history of emotions; emotional history; emotional regimes.; 1700-talet; brevanalys; känslohistoria; emotionshistoria; emotional regimes.;

  Sammanfattning : Written within the context of a volatile war-torn landscape, Jon Stålhammar’s letters contain a cluster of emotional expressions, sentiments, grieves, and ails expressed with remarkable felicity and which are colored by his inherently rustic and pragmatic personality to boot. The letters of Jon Stålhammar accommodate a multitude of themes encompassing his family, the war, his deplorable living conditions, and a substantial hope for peace and to reunite with his wife and children. LÄS MER

 4. 4. Emotional reactions to climate change and associated coping strategies: a grounded theory study on graduate students of sustainability-related programmes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala

  Författare :Uladzislau Zubkevich; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Emotions; Coping strategies; Climate change; Students; Grounded theory;

  Sammanfattning : Climate change is happening. Yet this phenomenon does not only concern the environment, but also has various notable and important psychological implications for individuals in particular and society in general. LÄS MER

 5. 5. Human-Aware Planning for Promoting Social Behavior-Change in AutismAn action reasoning approach utilizing answer set programming

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Brännström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to find ways for an intelligent software agent to understand a human’s behavior in a social situation, and in this process, plan its own actions in order to assist the human in reaching their goals.The use-case is a Virtual Reality (VR) game, developed for children with autism for practicing social scenarios, scenarios that children with autism often find stressful or scary. LÄS MER