Sökning: "Carolina Svalbacke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carolina Svalbacke.

 1. 1. Att begripliggöra en flygskatt- En studie av diskurserna som utmanar det kommersiella flygresandet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Svalbacke; [2018]
  Nyckelord :Climate politics; Discourse; Story-line; Sweden; Flight tax; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Using discourse analysis as a theoretical and methodical point of departure, this paper strives towards analyzing the ways in which the Swedish tax on air travel is being made understandable. Through examining how this is done on two occasions in contemporary Swedish politics, it further aims to capture how the arguments in favor of a tax have developed and changed over time. LÄS MER

 2. 2. Uttryck för en motsägelsefull stat? En undersökning av polisens och Malmö stads samverkan för att verkställa utvisningsbeslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Kihl; Carolina Svalbacke; [2018]
  Nyckelord :myndighetssamverkan; stat; förvaltning; frameanalys; Polismyndigheten; socialtjänsten; Malmö stad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2016 började gränspolisen i Polisregion Syd begära ut uppgifter om papperslösa från Malmö stads socialtjänst. I den efterföljande debatten hördes flera kritiska röster som menade att socialtjänsten nu kommit att få motstridiga uppgifter. LÄS MER