Sökning: "Astrid Kihl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Astrid Kihl.

 1. 1. Framing Swedish Sami Policy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Kihl; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : An ambiguity characterises Swedish Sami policy. In some regards, Sweden is securing rights for the Sami and receiving praise from international organisations. However, Sweden is also criticised for not supporting Sami interests, as for instance regarding a ratification of the ILO convention No. 169. LÄS MER

 2. 2. Uttryck för en motsägelsefull stat? En undersökning av polisens och Malmö stads samverkan för att verkställa utvisningsbeslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Kihl; Carolina Svalbacke; [2018]
  Nyckelord :myndighetssamverkan; stat; förvaltning; frameanalys; Polismyndigheten; socialtjänsten; Malmö stad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2016 började gränspolisen i Polisregion Syd begära ut uppgifter om papperslösa från Malmö stads socialtjänst. I den efterföljande debatten hördes flera kritiska röster som menade att socialtjänsten nu kommit att få motstridiga uppgifter. LÄS MER