Sökning: "idoler som förebilder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden idoler som förebilder.

 1. 1. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Fredrik Kelemen; [2014]
  Nyckelord :Idols; role models; driving forces; music; learning; sociocultural perspective; Idoler; förebilder; drivkrafter; musik; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. LÄS MER

 2. 2. En gång fru, alltid fru : En hermeneutisk studie av genus i kändisjournalisten Kid Severins texter i tidningen Vecko-Journalen mellan 1950-tal och 1980-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Marteleur; [2013]
  Nyckelord :kid severin; journalistik; featurejournalistik; skvallerjournalistik; genus; vimmeljournalistik; kändisjournalistik; vecko-journalen; 1950-1980;

  Sammanfattning : Kändisar är vår tids kungligheter. Vi ser upp till dem såsom man in tidigare feodala samhällen såg upp till den härskande familjen. Oavsett om vi vill det eller inte är de våra förebilder och idoler. Tack vare internet och det ökande antalet möjligheter att publicera sig kan fler och fler kalla sig just kändisar. LÄS MER

 3. 3. How has Soshi changed your life? En uppsats om identitet, en sydkoreansk tjejgrupp och onlinebaserat fanskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Susanna Karppinen; [2011-02-25]
  Nyckelord :fanstudier; fans; fandom; fanskap; identitet; idol idoler ; internetbaserat fanskap; onlinebaserat fanskap; massmedia; musik; SNSD; Girls Generation; förebilder; beroende; sexualitet; flykt;

  Sammanfattning : SammanfattningVia Internet kan vem som helst idag komma i kontakt med i princip vilket lands kultur somhelst. Många är de människor som har intresserat sig, och fastnat, för sydkoreanska artister ochidoler. Ett av många fan-forum online dedikerade till den sydkoreanska tjejgruppen So NyuhShi Dae är Soshified.com. LÄS MER

 4. 4. Hjälte eller mentor : Idoler och förebilder bland skateboardåkande unga män

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Isakson; [2011]
  Nyckelord :Skateboard; förebilder; idoler; identitet; genus; ungdomskulturer;

  Sammanfattning : Skateboard är inte bara en bräda utan en fysisk aktivitet som har kommit för att stanna. En skateboard innefattar mycket mer än bara åkandet, det har skapats en rik kultur och som närmast kan ses som en livsstil, ett sätt att leva för dess utövare. LÄS MER

 5. 5. ”Släpp gossarna loss det är vår!” En studie om killar och sång

  C-uppsats,

  Författare :Simon Leidecker; [2011]
  Nyckelord :Killars syn på sång; målbrottet; sociokultur; genu;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Denna studie gjordes för att undersöka hur killar ser på sång, då det sedan lång tid tillbaka ärmest kvinnor som sjunger i Sverige. Oavsett ålder är män alltid en minoritet, sång ses somnågonting feminint och många unga killar väljer att inte sjunga alls. LÄS MER