Sökning: "role models"

Visar resultat 1 - 5 av 1582 uppsatser innehållade orden role models.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source; consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med att väcka och underhålla elevers läsmotivation : En kvalitativ studie om hur lärare inspirerar och motiverar elever till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; [2022]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; intresse; årskurs f-3; motivation;

  Sammanfattning : En stor del av kommunikationen i vårt samhälle sker igenom skriftspråk, så som böcker och andra texter. Läsförmåga är nödvändig för att ta del av skriftspråket. Läsutvecklingen är komplex och lärares stöttning i den är viktig, dessutom är intresse för litteratur och dess innehåll en viktig komponent för läsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Capabilities in times of change - A qualitative study exploring the role of Dynamic Capabilities and Business Model Innovation Process in a Smart Mobility sector context.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Claudette Kirnbauer Plauchu; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : By utilizing the Dynamic Capabilities Framework (DCF) provided by Teece, this study explores how organizations leverage Dynamic Capabilities (DCs) to address rapid changes in times of change where uncertainty governs. By analyzing the activities that firms perform in relation to the sensing, seizing and transforming capabilities, this study enhances the understanding of how Business Models (BMs) are formed and refined. LÄS MER

 5. 5. Advancing private sector engagement in Integrated Water Resources Management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elisa Gaudermann; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Integrated Water Resources Management IWRM ; water stewardship; stakeholder participation; private sector engagement; water governance;

  Sammanfattning : Water represents a natural resource that is essential for humanity and the environment. Therefore, the framework of Integrated Water Resources Management (IWRM) seeks to combine social equity, ecological sustainability and economic efficiency for effective management of this critical resource. LÄS MER