Sökning: "färdiga"

Visar resultat 1 - 5 av 767 uppsatser innehållade ordet färdiga.

 1. 1. Förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter som uppstår i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Galtungs ABC-triangel; konflikt; konflikthantering; KTH känsla-tanke-handling; lågaffektivt bemötande; medling; mellanmänskliga konflikter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 2. 2. Diffusion of Condominiums : Case of Dalénum

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Jonathan Boza; Seth Mandoki; [2020]
  Nyckelord :Condominiums; Cooperative Apartments; Form of Tenure; Dalénum; Ägarlägenheter; Bostadsrätter; Upplåtelseform; Dalénum;

  Sammanfattning : This master thesis addresses the latest form of tenure in Sweden. More specifically we have investigated condominiums from a completed major project in Stockholm, including stakeholders as Developer, Bank, Insurer, Legislator, and the Owners of Condominiums. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av stabilitet hos AKD-lim i olika processbetingelser vid papperstillverkning

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gabriella Thun Salguero; [2020]
  Nyckelord :Alkyl keten dimer; AKD; Flödescytometri; Flödescytometer;

  Sammanfattning : Ett vanligt återkommande problem inom pappersindustrin är fläckar på den färdiga produkten. BillerudKorsnäs Gävle har genom undersökningar kommit fram till att en del fläckar som just nu uppkommer till stor del består av Alkyl keten dimer, AKD. LÄS MER

 4. 4. Using Blockchain Technology to Improve Security of Financial Transactions - a Design Proposal

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Terese Timander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blockchain technology is a relatively new research area. Nonetheless, it is surrounded by a great deal of interest due to its promise of heightened security. This project focuses on blockchain technology as applied to the financial industry. LÄS MER

 5. 5. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER