Sökning: "fans"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet fans.

 1. 1. “Are you there Podd? It’s me, your listener.” En kvalitativ intervjustudie om podcastlyssning och fandom.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elsa Bladh; Lisa Andersson; [2021-02-02]
  Nyckelord :podcasts; commitment; fandom; listening; economic investment;

  Sammanfattning : The following study examines how podcast listeners express a commitment througheconomic investment, time spent listening and an expression of relation to the creators ofcertain podcasts. By using Henry Jenkins and Jolie Jenson’s theories regarding fans andparticipatory culture we will examine and analyse how the individuals interviewed for thisresearch can be defined as a type of fans, who contradicts the stereotypical idea of what fansare and how they act. LÄS MER

 2. 2. Många bäckar små : En undersökning om hur svenska indiemusikbolag genom deras resurstillgångar fortlever inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olle Drugge; [2021]
  Nyckelord :Indie music labels; indie capital; social capital; cultural capital; super fans;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how Swedish independent music labels survive in the music industry. The study aims to examine the independent music labels based on their resource assets and how they through these assets can compete within the music market for continued survival. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och tillverkning av flödestestkammare med högupplöst motstånd för kompaktfläktar : Mätinstrument som mäter statiskt tryck och luftflöde för framställning av fläktkurvor vid prestandamätning av kompaktfläktar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :William Wallace; Oskar Wiström; [2021]
  Nyckelord :fan; test chamber; flow measurement; hot-wire anemometry; pressure measurement; fan curve; fläkt; testkammare; flödestest; fläktkurva; tryckmätning; varmtrådsanemometri;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts hos RotoSub AB i Linköping. RotoSub fokuserar på innovativa lösningar inom brusreducering för fläktar och är även utvecklingspartner med det österrikiska företaget Noctua, som utvecklar och tillverkar kompaktfläktar och processorkylare inom elektronikbranschen. LÄS MER

 4. 4. ''This is the way'' : En kritisk diskursanalys om deltagande fans i en populärkulturell subreddit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yosef Newton; [2021]
  Nyckelord :Transmedia; Intertextuality; Participatory Culture; Collective Intelligence; Fandom; Identity;

  Sammanfattning : Star Wars has since its initial release in 1977, become a pop cultural phenomenon. In the beginning of the franchise, it only consisted of films. Now, almost 40 years later the franchise has become a multimedia experience with many produced spin-offs over the years, such as The Mandalorian (2019). LÄS MER

 5. 5. “The difficulty seems to be making them more inclusive, rather than the fans” A Critical Analysis of UEFA’s regulation on political messages and symbols

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Lindelöw; [2021]
  Nyckelord :UEFA; Political; Antagonism; Nationalism; WPR.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In football, as well as in most sports, the question about politics being within it are highly debated. Questions related to nationalism, homophobia, racism, and sexism are all seen as permeating the sport. This is simultaneously topics that is facing resistance, especially through anti-racism-, and pro-LGBTQ+ campaigns. LÄS MER