Sökning: "Shahnur Rahman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Shahnur Rahman.

 1. 1. Visual Perception in Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :SHAHNUR RAHMAN; [2015]
  Nyckelord :autonomous vehicle; Visual perception; technological systems; technological change; autonoma fordon; visuell uppfattning; tekniska system; teknisk förändring;

  Sammanfattning : The human factor accounts for nine out of ten out of all traffic accidents, and because more vehicles are being deployed on the roads, the number of accidents will increase. Because of this, various automated functions have been implemented in vehicles in order to minimize the human factor in driving. LÄS MER

 2. 2. Vilka ekonomiska, ekologiska och socialaeffekter fås utav fordonsindustrins FDI? : Är det hållbart?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Daniel Resh; Shahnur Rahman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen blir allt mer globaliserad vilket innebär att människor, företag och marknader från olika delar av världen förs samman. Ett sätt för företag att hantera globaliseringen och dess effekter är att strategiskt etablera sig på nya marknader genom utländska direktinvesteringar, förkortat FDI. LÄS MER