Sökning: "Sofia Brander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Brander.

 1. 1. Stadskärna i förändring : En studie av centrumaktörers uppfattningar om Karlstads stadskärna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sofia Falkmar; Philip Agerö; [2018]
  Nyckelord :Intressenter; Karlstad; Stadskärna; Förändring; Framtid;

  Sammanfattning : Staden och dess stadskärnor har genom historien förändrats och varit under inflytande från olika planeringsideal. Andra händelser och skeenden så som till exempel bränder har också bidragit till att forma staden. Även idag sker förändringar och omvälvningar i stadskärnan, mitt framför våra ögon. LÄS MER

 2. 2. Beteende som driver e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SOFIA BRANDER; KLARA NILSSON UNENGE; [2014]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; E-handel; Köpprocessen;

  Sammanfattning : Den svenska e-handeln ökar markant och tar marknadsandelar från fysiska butiker, expansionen gör det därför betydelsefullt att förstår konsumenters beteende på webben. Den globala marknaden bidrar till hård konkurrens mellan aktörerna och konsumenters stora valmöjligheter gör det svårt för mindre aktörer att synas och behålla sina marknadsandelar. LÄS MER