Sökning: "Sofia Brunzell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Brunzell.

  1. 1. Lady Gaga : Bilden av den postmoderna popstjärnan

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

    Författare :Lisa Berlin; Sofia Brunzell; [2011]
    Nyckelord :Lady Gaga; postmodernism; diskursanalys;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det postmoderna popfenomenet Lady Gaga och framställningen av henne i dagspress världen över. Lady Gagas spektakulära och inflytelserika kändisskap reproduceras dagligen i media och hon påverkar således vår samtid vilket gör henne till ett intressant forskningsobjekt. LÄS MER