Sökning: "Sofia Jensdotter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Jensdotter.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att ge kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Jensdotter; Sara Persson; [2018]
  Nyckelord :Kontinuerligt stöd; förlossning; barnmorska; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett fungerande team? Sjuksköterskors erfarenheter av att samarbeta med läkare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emanuel Ekström; Sofia Jensdotter; [2014-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturella förändringar i form av nya lagar och högre krav på att vården anpassar sig efter vårdtagarens behov, har medfört ökade krav på samarbete mellan vårdpersonal. En arbetsmodell som införts för att öka samarbetet mellan olika professioner är teamarbete. LÄS MER