Sökning: "Sofia Leshkovich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Leshkovich.

  1. 1. Miljöengagemang i svensk kontext: En studie om varför volontärer väljer att engagera sig i miljöarbete och hur de ser på sitt egna engagemang

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Sofia Leshkovich; [2023-11-08]
    Nyckelord :Stark och svag hållbarhet; majority och minority world; klimaträttvisa; klimatångest;

    Sammanfattning : Today the world is facing many environmental problems such as climate change, water pollution, deforestation and loss of biodiversity which demands action. Environmental work can be carried out on many levels and this study will focus on how these initiatives appear in environmental organizations. LÄS MER