Sökning: "Stark och svag hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stark och svag hållbarhet.

 1. 1. Miljöengagemang i svensk kontext: En studie om varför volontärer väljer att engagera sig i miljöarbete och hur de ser på sitt egna engagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sofia Leshkovich; [2023-11-08]
  Nyckelord :Stark och svag hållbarhet; majority och minority world; klimaträttvisa; klimatångest;

  Sammanfattning : Today the world is facing many environmental problems such as climate change, water pollution, deforestation and loss of biodiversity which demands action. Environmental work can be carried out on many levels and this study will focus on how these initiatives appear in environmental organizations. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter eller motstånd : Politikers och tjänstemäns arbete i medelstora kommuner för att öka hållbar mobilitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linnea Germsjö; Iyara Kanhaleela; [2023]
  Nyckelord :Sustainable mobility; ecological modernisation; nudging theory; weak sustainability; strong sustainability; Sweden s environmental goals; Hållbar mobilitet; ekologisk modernisering; Nudging theory; svag hållbarhet; stark hållbarhet; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Vägtrafik skapar flera negativa konsekvenser för miljön men även för människors hälsa. Kommuner ansvarar för lokal infrastruktur och är därför en betydande del i arbetet med hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Metodoptimering för Luxol Fast Blue med kresylviolett på hjärnvävnad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Freddy Truong; [2022]
  Nyckelord :Gray substance; Cresyl violet; Luxol Fast Blue; Myelin; Neuron; Nissl substance; White substance; Grå substans; Kresylviolett; Luxol Fast Blue; Myelin; Neuron; Nissl substans; Vit substans;

  Sammanfattning : Hjärnan innehåller bland annat neuroner och glia celler. Soma där nukleus samt nissl substans påträffas samt axon som isoleras av myelin anträffas i en neuron. Genom färgningen Luxol Fast Blue (LFB) med kresylviolett färgas myelinet blått av LFB och cellkärnor samt nissl substans rosa-violett av kresylviolett. LÄS MER

 4. 4. Svenska byggföretags ställning till Agenda 2030 : En analys av Sveriges tio största byggföretag kring hållbarhetsarbete och mål

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bala Sadik; Sanar Elias; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Agenda 2030; construction companies; annual report; Hållbarhet; Agenda 2030; byggföretag; årsredovisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avhandlar hållbarhetsprojekten och målsättningar av Sveriges 10 största byggföretag samt deras ställningstaganden gentemot Agenda 2030. Faktum att begreppet hållbarhet kan uppfattas och definieras på olika sätt har skapat en viss otydlighet i världen kring begreppet. LÄS MER

 5. 5. Hållbar tillväxt hos svenska kommuner : På väg mot hållbar utveckling eller fast i gamla hjulspår?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Anja Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Green economy; green growth; sustainable development; weak and strong sustainability; Grön ekonomi; grön tillväxt; hållbar utveckling; stark och svag hållbarhet;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de stora miljöproblem världen står inför börjar det bli uppenbart för allt fler att det krävs stora strukturella förändringar för att styra världen i en mer hållbar riktning. Hur vi hanterar vår ekonomi behöver förändras för att på ett bättre sätt integreras med upprätthållandet av jordens system. LÄS MER