Sökning: "Spindlar"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Spindlar.

 1. 1. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lisa Carlstrand; [2022]
  Nyckelord :skalbaggsås; jordlöpare; Carabidae; kortvingar; Staphylinidae; spindlar; Araneae; marklevande predatorer; naturliga fiender; bevarande biologisk bekämpning;

  Sammanfattning : Den intensifiering av jordbruket som pågått under de senaste decennierna har lett till en förlust av biodiversitet i jordbrukslandskapet, bland annat till följd av att andelen naturliga habitat minskar. En förlust av biodiversitet innebär också en förlust av de ekosystemtjänster vi kan få från olika nyttodjur, såsom naturlig biologisk bekämpning, pollinering och ogräsfröpredation. LÄS MER

 2. 2. Effects of diversified cropping on arthropod communities

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Eira Eksvärd; [2022]
  Nyckelord :carabids; spiders; traits; organic amendments; ley legacy effects;

  Sammanfattning : Även intensiva moderna jordbruk är beroende av ekosystemtjänster som organismer bidrar med såsom biologisk bekämpning av skadedjur. Effekten av biodiversitet på ekosystemprocesser förklaras inte i tillräcklig grad av taxonomisk mångfald, utan beror snarare på mångfalden av funktionella egenskaper bland arterna. LÄS MER

 3. 3. Minimalism kontra hyperrealism i skräckmedias ljuddesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikaela Bäck; Jesper Johansson; [2021]
  Nyckelord :Spindlar; Ljud; Obehag; Minimalism; Hyperrealism;

  Sammanfattning : Två olika ljudläggningar, en hyperrealistisk och en minimalistisk, skapades till ett videoklipp av en spindel i ett datorspel för att undersöka och jämföra upplevelsen av dessa olika ljuddesignskoncept i relation till varandra. Frågan som besvarats lyder;“Hur upplevs minimalistisk kontra hyperrealistisk ljuddesign i kontext av skräckmedia?”. LÄS MER

 4. 4. En alléodlings inverkan på markfaunan i jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Alva Johansson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : A transition from conventional to organic agricultural practices has been shown to have positive impacts on soil and ground-living fauna. Organic farming manure is on the other hand harder for the crops to absorb than conventional fertilizers, which results in more pollutants and unsatisfactory yields. LÄS MER

 5. 5. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER