Sökning: "Stock Return"

Visar resultat 1 - 5 av 855 uppsatser innehållade orden Stock Return.

 1. 1. Macroeconomic Factors and Stock Returns: Evidence from the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sebastian Nordenberg; Sebastian Shaqiri Johansson; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between stock returns and macroeconomic factors in a small, open economy by utilizing a vector autoregression (VAR) approach on Swedish large-cap, mid-cap, and small-cap data from 2003 to 2019. To determine the relationship between the macroeconomic factors and stock market return, Granger causality tests are run on each of the markets. LÄS MER

 2. 2. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av risk i svenska aktiesparares portföljer. En analys av riskperception, riskbenägenhet och överdriven självsäkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Myrenfors; Alexander Sorte; [2020]
  Nyckelord :riskperception; överdriven självsäkerhet; risk propensity scale; beteendekonomi; aktiehandel; beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Antalet aktiesparare ökar varje år. Psykologin på finansmarknaden är komplicerad och beskrivs idag som en orsak till marknadens irrationella avvikelser. Det är därför viktigt att öka förståelsen för psykologins magnitud och dess koppling till variationen bland privata aktiesparares framgång. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Monetary Adjustment on the Swedish Stock Market : An Event Study Analyzing the Effects of Monetary Changes in the Repo Rate Set by The Swedish Central Bank on the Stock Market.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maja Blomberg; Lukas Forell; [2020]
  Nyckelord :Swedish central bank; Riksbanken; Repo Rate; Swedish Stock Market; Real Estate sector; Bank sector; Event study; Average Abnormal Return and Cumulative Average Abnormal Return;

  Sammanfattning : Between the years 2007 and 2019 Riksbanken, the Swedish central bank, have changed the repo rate 75 different times. This thesis will answer if these changes have an effect on the Swedish stock market for two specific sectors, the bank- and the real estate sector. LÄS MER

 5. 5. A comparison of sin- and ethical stocks’ performance on the Swedish equity market: with focus on the impact of liquidity, institutional ownership, firm age and equity on the difference in excess returns between sin- and ethical stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Leimalm; Ludwig Olofsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Sin stocks; ESG stocks; Sweden; OMXSPI; stakeholder theory; shareholder theory; efficient market hypothesis; excess return; CAPM; liquidity; institutional ownership; firm age; book value of equity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER