Sökning: "Supporterbeteende"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Supporterbeteende.

  1. 1. Kommunikationen mellan ishockeyklubbar och supportrar under Covid-19 : SHL-klubbars arbete med att upprätthålla lojalitet och engagemang hos supportrar genom sociala medier

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Elin Larsson; Louise Persson; [2022]
    Nyckelord :Supporterengagemang; Sport; Lojalitet; Sociala medier; Covid-19; Marknadskommunikation; Sportmarknadsföring; Supporterbeteende;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka relationen mellan SHL-klubbar och deras supportrar under Covid-19-pandemin, med särskilt fokus på kommunikation i sociala medier. Metod: Detta examensarbete är både en explorativ och deskriptiv studie med en deduktiv ansats. LÄS MER