Sökning: "Susanne Florbäck Pershagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Florbäck Pershagen.

  1. 1. Bilderböcker, genus och jämställdhet. En genomgång av Btj : s sambindningsrecensioner

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Susanne Florbäck Pershagen; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER