Sökning: "Programmeringsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Programmeringsspråk.

 1. 1. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 2. Comparing Conventional- and Modern Programming Languages for Developing a File System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Pontus Laos; Alexander Libot; [2021]
  Nyckelord :File System; Rust; C; EXT2; Filsystem; Rust; C; EXT2;

  Sammanfattning : Most of the software stack is built upon C today. C is a very flexible language, but the flexibility also brings some safety risks, particularly when handling memory through pointers. Rust is a new programming language which can guarantee memory safety without performance-heavy runtime services such as garbage collection. LÄS MER

 3. 3. Bokningssystem : Skapandet av ett bokningssystem till en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ali Waleed Imran Al-Janabi; [2021]
  Nyckelord :HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel; HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa ett bokningssystem till en statlig myndighet, där de kommer att erbjuda en förvägsbokning till besökaren. Besökaren kommer att i förväg kunna välja ett datum och tidpunkt för önskat möte för att sedan ge information om vad mötet skall handla om. LÄS MER

 4. 4. En prototyp av ett webbaserat placeringssystem till Södersjukhusets akutmottagning

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Felicia Näsman; Andrea Horsma; [2021]
  Nyckelord :Website development; scheduling; healthcare; placement system; Webbutveckling; schemaläggning; sjukvård; placeringssystem;

  Sammanfattning : The emergency department at Södersjukhuset is one of the largest in the Nordic region. There is a large workforce with several skills at different levels, which means that the placement of the personnel becomes complex. The problem with the current placement method is that it is a manual and time consuming process. LÄS MER

 5. 5. CONSTRUCTING A DECENTRALIZED COMMUNICATION SYSTEM COMPLIANT WITH THE ISO 20022 FINANCIAL INDUSTRY MESSAGE SCHEME

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emilio Haataja; William Stackenäs; [2021]
  Nyckelord :communication system; payment system; TLS; HTTPS; ISO 20022; SWIFT; financial institutions; decentralization; kommunikationssystem; betalningssystem; TLS; HTTPS; ISO 20022; SWIFT; finansiella institutioner; decentralisering;

  Sammanfattning : Finansiella institut behöver en säker och tillförlitlig infrastruktur för att utföra transaktioner mellan varandra. I dagsläget finns det en rad olika lösningar för detta, som SWIFT och SEPA. Dessa lösningar har dock problem. LÄS MER