Sökning: "Tätning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Tätning.

 1. 1. Investigating the state of rural water supply in Rio Grande do Sul, Brazil - a regional study on the implementation of United Nations Sustainable Development Goal 6.1: safe and affordable drinking water for all

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Joel Häggqvist; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :Drinking water; Sustainable development goal 6; Rural water supply; Water safety; Rio Grande do Sul; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Access to clean drinking water is a human right and a necessity for life, yet many rely on precarious water sources across the world. The United Nations outlines a great aspiration in Agenda 2030 - that safe and affordable drinking water should be available for all by 2030. LÄS MER

 2. 2. Standard vs. revolutionary sealing: : An investigative thesis on two methods of conceptual designing with regards to the root causes of failure mode in raw mill 7.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Karim Abou El Alamien; [2020]
  Nyckelord :Failure mode; Mechanical seal; Tribology; Raw mill; Cement; Lagerhaveri; Mekanisk tätning; Tribologi; Råkvarn; Cement;

  Sammanfattning : The grinding rollers of raw mill 7 operate in very harsh conditions and, because of this, suffer from excessive failure mode due to lip seal deterioration. Foreign material penetrates the deteriorated lip seal and enters the bearings resulting in bearing failure. LÄS MER

 3. 3. Hydrauliskt kalkbruk : Komparativ studie av bindemedlets inverkan på murverkets egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dan Boström; [2020]
  Nyckelord :hydraulic lime; lime; properties; absorption; masonry; mortar; hydrauliskt kalkbruk; kalk; egenskaper; fukt; absorption; torkning; murverk; bruk;

  Sammanfattning : Hydrauliskt kalk är ett bindemedel i mur- och putsbruk som idag främst används vid restaureringar. Likt bruk med cement som bindemedel härdar hydrauliskt kalkbruk även under vatten. Hydrauliskt kalkbruk når en högre hållfasthet än luftkalkbruk men lägre än cementbruk. LÄS MER

 4. 4. Undersökning för att göra en byggnad mer energieffektiv: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Hultinsson; Adrian Dikta; [2020]
  Nyckelord :Case Study; Energy Improvement; Energiberakning.se; VIP-Energy; Energy Performance; Energy Declaration.; Fallstudie; Energiförbättring; Energiberakning.se; VIP-Energy; Energiprestanda; Energideklaration.;

  Sammanfattning : Det finns idag många byggnader i Sverige som uppfördes under en tid då energianvändningen inte ansågs vara ett problem och därmed inte har haft samma krav på energiprestanda som vi har idag. Vid renovering är det därför viktigt att tänka på energieffektiva lösningar. LÄS MER

 5. 5. Wiper Module for Outdoor Housings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Wiggman; Astrid Jansson; [2019]
  Nyckelord :Product Development; Module; Wiper; Network Cameras; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the product development process of a new product series of camera housings, adapted for modular applications. The purpose of the project was to develop a module containing a wiper, adapted for outdoor camera housings. LÄS MER