Sökning: "Tätning"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Tätning.

 1. 1. Wiper Module for Outdoor Housings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Wiggman; Astrid Jansson; [2019]
  Nyckelord :Product Development; Module; Wiper; Network Cameras; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the product development process of a new product series of camera housings, adapted for modular applications. The purpose of the project was to develop a module containing a wiper, adapted for outdoor camera housings. LÄS MER

 2. 2. Testrigg för Tätning av Marin Transmission

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Michael Eriksson; Douglas Munguia Chang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the project is to create a concept proposal on a fundamental construction of a test equipment for Volvo Penta, where observations of their seals can be carried out. The current day problem is the difficulty to obtain consistent test results during test experiments in the oceans, due to the test environment never being identical to another. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av cylinder till en tvåtaktsmotor : För en ökad kontroll av värmeutvecklingen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Filip Hessel; Gustavsson Jonathan; [2019]
  Nyckelord :delad cylinder; cylindertopp; värmeutveckling; kylning; motor;

  Sammanfattning : This study was composed on behalf of Husqvarna Group AB and is the thesis for the writers’ bachelor's degree, majoring in Mechanical Engineering Product Development and Design. Husqvarna Group is one of the leading manufacturers in the world within forest, park and garden care products, such as chainsaws, lawn movers and trimmers. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 5. 5. Optimization of pneumatic activity sensor : Development of a low friction seal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rickard Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the development of a new type of seal is presented along with the steps taken to attain the conclusive design. The results are presented in this paper as a cross-sectioned CAD-model along with the selection of materials and suggestions for future work. LÄS MER