Sökning: "Tarfala"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Tarfala.

 1. 1. Drönare som verktyg för en lavintekniker : Möjligheter och begränsningar för en   lavinprognosdrönare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Olle Granbom; [2019]
  Nyckelord :Drönare; Lavin; Lavinprognoser; Fotavtryck; Snö;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket   erbjuder sedan 2015 lavinprognoser för den svenska fjällkedjan. Genom ett   förebyggande säkerhetsarbete är det naturvårds- verkets mål att minska   tillbud och olyckor i fjällen samt öka kunskapen om laviner hos människor som   vistas i lavinterräng. LÄS MER

 2. 2. Direct multispectral photogrammetry for UAV-based snow depth measurements

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Kathrin Maier; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aerial Vehicles UAV ; snow depth; direct photogrammetry; multispectral imagery; cryosphere;

  Sammanfattning : Due to the changing climate and inherent atypically occurring meteorological events in the Arctic regions, more accurate snow quality predictions are needed in order to support the Sámi reindeer herding communities in northern Sweden that struggle to adapt to the rapidly changing Arctic climate. Spatial snow depth distribution is a crucial parameter not only to assess snow quality but also for multiple environmental research and social land use purposes. LÄS MER

 3. 3. Permafrost Modelling and Climate Change Simulations in Northern Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Petter Hällberg; [2018]
  Nyckelord :permafrost; BTS; climate change; modelling; projections; permafrost; BTS; klimatförändringar; modellering; projektioner;

  Sammanfattning : Permafrost is an important component in Arctic environments and has been hypothesized to be diminishing due to global warming. A growing concern is that large quantities of stored organic carbon will be mobilized and released to the atmosphere as the potent greenhouse gas methane if the ground thaws. LÄS MER

 4. 4. Drones in arctic environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARIA ADER; DAVID AXELSSON; [2017]
  Nyckelord :Drones; UAV; UAS; RPAS; Arctic; ɪɴᴛᴇʀᴀᴄᴛ; Climate; Research; Autonomous; Water sample; Tarfala; Multicopter; Fixed-wing.; Drönare; UAV; UAS; RPAS; Arktis; ɪɴᴛᴇʀᴀᴄᴛ; Klimat; Klimatforskning; Autonom; Vattenprov; Tarfala; Multikopter.;

  Sammanfattning : This is a master thesis by Maria Ader and David Axelsson, students at the Master of Science in Engineering degree program in Design and Product Realization at KTH, within the master program Integrated Product Design. The thesis work will benefit ÅF and the EU project ɪɴᴛᴇʀᴀᴄᴛ. LÄS MER

 5. 5. Probability Modelling of Alpine Permafrost Distribution in Tarfala Valley, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Micael Alm; [2017]
  Nyckelord :Alpine permafrost; BTS; stepwise regression; logistic regression; Tarfala; Alpin permafrost; BTS; stegvis regression; logistisk regression; Tarfala;

  Sammanfattning : Datainsamling har genomförts i Tarfaladalen under 5 dagar vid månadsskiftet mellan mars och april 2017. Insamlingen resulterade i 36 BTS-mätningar (Bottom Temperature of Snow cover) som därefter har använts tillsammans med data från tidigare insamlingar, till att skapa en sammanställd modell över förekomsten av permafrost omkring Tarfala. LÄS MER