Sökning: "Tea Salomäki"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tea Salomäki.

 1. 1. Oro för brott : en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Therese Braathen; Tea Salomäki; [2017]
  Nyckelord :Oro för brott; rädsla för brott; otrygghet; landsbygd; stad; bostadsområde; social desorganisation; broken windows; risksamhälle;

  Sammanfattning : Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader. Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. LÄS MER

 2. 2. Härkomstskillnader i tillit till polisen : En kvantitativ studie om skillnader i tillit till polisen i Sverige mellan infödda svenskar, andragenerationens invandrare och invandrare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Karhu; Tea Salomäki; [2016]
  Nyckelord :Tillit till polis; Härkomstskillnader; Polisen arbetssätt; European Social Survey; Socioekonomi; Närområde; Diskriminering; Polisens bemötande; Social tillit.;

  Sammanfattning : Hög tillit till samhällets institutioner är viktigt för ett välfungerande samhälle, både ekonomiskt och socialt. I Sverige har vi generellt sett hög tillit till samhällets institutioner, men den höga tilliten kan utsättas för en negativ spiral om det finns grupper i samhället med låg tillit. LÄS MER