Sökning: "Ted André"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ted André.

 1. 1. Svenska Hedgefonders Avkastning : En kvantitativ studie om svenska hedgefonders stil, risk och prestation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Naod Andemariam; André Netzén Örn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hedgefonder är ett investeringsalternativ som blir allt mer lättillgängligt för den genomsnittliga investeraren. Som ett resultat av detta har nyinvesteringar i hedgefonder ökat avsevärt fram tills idag både bland institutionella och privata sparare. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder : Småskalig agil systemutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :André Sundberg; Ted Torkkeli; [2016]
  Nyckelord :agil systemutveckling; extreme programming; SCRUM; kort tidsram; litet arbetslag; mikroprojekt;

  Sammanfattning : Inom systemutveckling är det viktigt att man använder den eller de metoder som lämpar sig bäst till projektet. De mest populära systemutvecklingsmetoderna är de agila metoderna. Att utveckla agilt innebär att man jobbar iterativt och inkrementellt och följer tolv grundprinciper för att skapa värde till kunden. LÄS MER