Sökning: "Tina Randström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Randström.

  1. 1. Transpersoners upplevelser av interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Charlotte Erfurth; Tina Randström; [2019-08-16]
    Nyckelord :transperson; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdgivare; diskriminering; kompetens; upplevelser; interaktioner;

    Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp. Nyligen har lagar och riktlinjer i flera länder börjat inkludera transpersoner för att skydda dem mot diskriminering och öppna upp för transpersoner att söka hjälp i samhället. LÄS MER