Sökning: "Tina Wiede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Wiede.

  1. 1. ”Man använder drama alldeles för sällan, eller gör man det?” : En belysning av metoder inom drama som förskollärare använder för att utveckla förmågan till lärande hos barn.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Tina Wiede; [2019]
    Nyckelord :Förskola; Drama; Metod; Lärande;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilka metoder förskollärare använder sig av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama. Förskolans läroplan (Lpfö 98 2018) innehåller flera mål, bland annat drama, men inte några bestämda metoder. LÄS MER