Sökning: "Tobias Bellinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tobias Bellinder.

  1. 1. Scrabble-AI : En Scrabble-AI med inriktning på ”Fun-AI”

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Tobias Bellinder; [2010]
    Nyckelord :Scrabble; Fun-AI; Alfapet; Artificiell Intelligens;

    Sammanfattning : Scrabble är ett populärt korsordsliknande brädspel som funnits på svenska sedan 1950-talet. Datorprogram som spelar Scrabble har funnits sedan och 1980-talet. De flesta har haft som fokus att spela så optimalt som möjligt och utmana de bästa mänskliga spelarna. LÄS MER