Sökning: "Tord Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tord Andersson.

 1. 1. Naturvärdesinventering av Andreassons äng, Perstorp enligt SS 199000:2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Ulrika Poppius; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : This is the report of an inventory and assessment of the natural values of Andreassons meadow. Andreassons meadow is located in central Perstorp, which lies in Skåne, southern Sweden. The inventory of the natural values in done according to the not yet published standard from Swedish standard institute. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan tre lärodimensioner – en analys av instuderingsuppgifter i två gymnasieläroböcker i geografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Marcus Sellgren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lärobokens roll i geografiundervisningen är av betydande karaktär och styrdokumenten menar att kunskap ska förmedlas utefter en variation av teorier. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur instuderingsuppgifterna i två läroböcker i geografi på gymnasiet förhåller sig till de tre lärodimensionerna, behaviorism, kognitivism och konstruktivism. LÄS MER

 3. 3. The contract of carriage by sea in liner trade- the Swedish and English law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tord Andersson; [2000]
  Nyckelord :Transporträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Law of Carriage of Goods by Sea is dominated by international conventions. Both Sweden and England have one of these conventions, the Hague-Visby Rules (HVR), as the basis for their mandatory legislation. LÄS MER