Sökning: "Toxic environment"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden Toxic environment.

 1. 1. Flame retardant treated wood : An investigation into phytic acid and its ability to act as a flame retardant agent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mattias Ström; Herman Paulusson; [2023]
  Nyckelord :Flame-retardant; Phytic acid; Wood;

  Sammanfattning : Flame-retardant coatings have been serving their purpose since the romans ruled Europe. These products have been developed through the years, by mixing and synthetizing solutions, which have resulted in effective, although questionable, products due to their impact on the environment and our health. LÄS MER

 2. 2. Pyrolysis of Municipal Sewage Sludge to get a phosphorus rich char residue for soil improvement

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahin Shamim; [2023]
  Nyckelord :Sewage Sludge-Phosphorus-Pyrolysis- Heavy metals; Cadmium; Lead; Nickle; Copper; Chromium; Zinc; Biochar; Heating value; Fertilizer- Thermal conversion;

  Sammanfattning : Sewage sludge is a byproduct of wastewater treatment plants. It is a kind of waste. however, it contains several valuable nutrients like phosphorous and nitrogen that are used to rich the soil as a fertilizer compound. LÄS MER

 3. 3. Linking the selectivity of varying surface phases of a real palladium catalyst toward specific methane oxidation pathways with Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Ulrike Küst; [2023]
  Nyckelord :APXPS; catalysis; palladium; methane; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The study of heterogeneous catalysis, especially within methane oxidation, is of high importance in order to more efficiently remove unburned methane from bio-fuel exhausts. This is relevant as bio-fuel engines will replace those driven by fossil fuels in the coming decades. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan betong- och tegeltakpannor – En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Myant Naing Maya Myint; Nicki Karimian; [2023]
  Nyckelord :Clay roof tiles; Concrete roof tiles; Carbon dioxide emissions; Material selection; cost accounting; Tegeltakpannor; Betongtakpannor; Kostnadsberäkning; Koldioxidutsläpp; Materialval;

  Sammanfattning : Syfte: Gävle kommun har som mål att kraftigt minska sitt verksamhetsutsläpp av koldioxid fram till år 2050. Därför satsar kommunen på att använda sig av så miljövänliga material som möjligt med låga koldioxidutsläpp. Ett av de områden där kommunen fokuserar på är val av material till byggnaderna. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av platinametaller ur fordons katalysatorer : Litteraturstudie om återvinningsprocesser av katalysatorer inom fordonsindustrin med avseende på miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jack Danha; Zahid Abedin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet bilar fortsätter att öka kraftigt i världen vilket skapar stora mängder av utsläpp som orsakar allvarliga miljöproblem. För att minska utsläppet av fordon med förbränningsmotorer används fordons katalysatorer. LÄS MER