Sökning: "Tree transplanting"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tree transplanting.

 1. 1. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Sammanfattning : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. LÄS MER

 2. 2. Lyckad trädflytt : Förberedande åtgärder och efterskötsels inverkan på trädets etablering efter flytt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sara Järnevi; [2017]
  Nyckelord :Tree; Transplanting; Tree transplanting; Root pruning; Establishment; Träd; Flytt; Trädflytt; Rotbeskärning; Etablering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att sammanställa fakta kring hur åtgärder före och efter trädflytt kan påverka trädets etablering. Rapporten behandlar även vilken inverkan rotbeskärning har på träd och hur nybildning av rötter kan främjas. LÄS MER