Sökning: "Uddevalla Teater AB"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Uddevalla Teater AB.

  1. 1. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

    Författare :Ida Cardesjö; [2019]
    Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

    Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER