Sökning: "Ulrihca Malmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ulrihca Malmberg.

  1. 1. En jämförelse mellan SPOT- och Landsatdata för vegetationsklassning i Småland

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Författare :Ulrihca Malmberg; [1991]
    Nyckelord :geografi; naturgeografi; SPOT- och Landsatdata; vegetationsklassning; Småland; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this work is to examine the quality of digital terraintype classification using 3-bands multispectral data from the Landsat and SPOT satellites. The resulting classifications are compared with each other using different verification methods based upon ground truth data from field studies and infrared aerial photographs. LÄS MER