Sökning: "Value Mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade orden Value Mapping.

 1. 1. Washing efficiency in the pulp mill : An evaluation of the washing efficiency in SCA Munksund's pulp mill

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Malin Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Chemical Pulp; Lignin; COD; Pulp Washer; Kraft Pulping; Pappersmassa; Lignin; COD; Massatvätt; Sulfatmassaprocessen;

  Sammanfattning : Munksunds pappersbruk är ett integrerat massa- och pappersbruk som består av två fiberlinjer, en barr- och en lövlinje där båda kokarna är kontinuerliga med efterföljande tvättsteg. En kartering av COD (eng. Chemical Oxygen Demand) och natrium utfördes för båda linjerna för att utvärdera tvätteffektiviteten. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. A Gateway to Intermodal Communication Flows : A case study on implications following digitalized communication flows within ports

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Luiga; Albin Wulfsberg; [2022]
  Nyckelord :Intermodal Transportation; Digitalization; Digital Transformation; Business models; Communication; Intermodal transport; digitalisering; digital transformation; affärsmodeller; kommunikation;

  Sammanfattning : Following an increased transport activity, higher rates of intermodal transportation is seen as a possible way to a more sustainable transportation industry. Efficient and digitalized communication flows between actors can lead to improved flexibility and reliability, thus contributing to a more competitive service and higher utilization of intermodal transportation. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 5. 5. Mapping edge vegetation in connection to beech forest to locate potential habitats for red-listed beetles in Scania, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lovisa Rosenquist Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :forest; temperate broadleaved forest; beech; biodiversity; edge vegetation; southern Sweden; Scania; beetles; Natura 2000; Fagus sylvatica; Stictoleptura scutellata; Ischnomera sanguinicollis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The number of species classified as red-listed has increased by 11% between 2015 and 2020, with beetles and butterflies being especially affected. Among these are the vulnerable longhorned beetle (Stictoleptura scutellata) and the endangered false blister beetle (Ischnomera sanguinicollis). LÄS MER