Sökning: "Vendel Era"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vendel Era.

 1. 1. To Make Iron of Iron : A Comprehensive Analytical Study of Spade Shaped Iron Bars

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Nickolas T. Pappas Adlerburg; [2017]
  Nyckelord :Archaeological Science; Scandinavian Iron Age; Nordic Iron Age; Spade Shaped Iron Bars; Norrland; Iron Bars; Archaeometallurgy; XRF; SEM EDS; Metallography; Vendel Era; Migration Period; Roman Iron Age; Nickel; Cobalt; Limonite; Iron Ores; Helgö; Uppland; Gästrikland; Medelpad; Hälsingland; Jämtland; Laborativ arkeologi; Nordisk järnålder; Spadformiga ämnesjärn; Norrland; Ämnesjärn; Arkeometallurgi; XRF; SEM EDS; Metallografi; Vendeltid; Folkvandringstid; Romersk Järnålder; Helgö; Nickel; Cobalt; Myrmalm; Bergmalm; Uppland; Gästrikland; Medelpad; Hälsingland; Jämtland;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide adequate analytical information on the spade shaped iron bars of Norrland and central Sweden. While their significance has been thoroughly debated for decades, analytical research on them has been confined to cases of single artefacts or theoretical interpretations of their value, meaning and origin. LÄS MER

 2. 2. Gravar i Gränslandet : En osteoarkeologisk jämförelse mellan gravfält från yngre järnåldern i Västmanland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Ida Andersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Köping is a small town in Västmanland, which is situated in the westernmost part of Lake Mälaren and in the southeast of Bergslagen. Köping was established and received its rights as a town in 1474. LÄS MER

 3. 3. Gravar i Gränslandet : En osteoarkeologisk jämförelse mellan gravfält från yngre järnåldern i Västmanland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Ida Andersson; [2014]
  Nyckelord :Osteologi; gravfält; yngre järnåldern; Västmanland;

  Sammanfattning : Köping is a small town in Västmanland, which is situated in the westernmost part of Lake Mälaren and in the southeast of Bergslagen. Köping was established and received its rights as a town in 1474. LÄS MER