Sökning: "Viktor Holmelin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktor Holmelin.

 1. 1. Evaluation of a prioritization algorithm for test suite generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adnan Begovic; Viktor Holmelin; [2019]
  Nyckelord :Regression; Test; Prioritization;

  Sammanfattning : Programvara skapas för att lösa ett visst definierat problem. I denna process sker vanligtvis inkrementella steg mot den färdiga produkten. När programvara har skrivits eller ändrats måste man verifiera att programvaran fortfarande är funktionell och beter som förväntat. Denna verifiering görs vanligtvis genom regressions testning. LÄS MER

 2. 2. Combining astrometric and radial velocity data for exoplanet detection

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Viktor Holmelin; [2013]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Context: The Gaia satellite will be provide astrometry with micro-arcsecond accuracy. This will allow for the determination of the orbital elements of exoplanets with measurable astrometric signature. LÄS MER

 3. 3. Constraints on planetary orbital evolution theories from detection of multiple transits

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Viktor Holmelin; [2011]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : As observations of planetary systems are published from the Kepler mission more constraints can be put on the theory of planetary formation and evolution. This in turn can be used to more accurately tell what really has been observed, such as the frequency and orbital parameters with which a six planet system like the one around Kepler-11 will occur. LÄS MER